Usluge


Zapošljavanje

 • Regrutovanje kandidata
 • Profesionalna selekcija kandidata
 • Psihološke procene i testiranje kandidata
 • Kompletan proces regrutacije i selekcije kandidata
 • Privremeno zapošljavanje
 • Kadrovski poslovi

Konsalting

 • Psihološka procena i testiranje zaposlenih
 • Ispitivanje organizacione klime
 • Evaluacija i praćenje zaposlenih u procesu rada
 • Outsourcing HR funkcija
 • Mistery shopping/Tajna kupovina
 • Izdavanje naših prostorija

Obuka

 • Organizacija treninga i obuka za zaposlene
 • Organizacija treninga i obuka za nezaposlena lica
 • Psihološke radionice
 • Team Building
 • Individualno i grupno savetovanje
 • Profesionalna orijentacija

O namaSacen je osnovan davne 1958. godine i nekada je bio Savezni Centar za organizovanje poslovanja i usavršavanja kadrova, sastavljen od različitih organizacionih jedinica. Decenijama je bio jedan od vodećih centara za pružanje konsultantskih usluga, u zemlji i regionu.

Danas, u okviru našeg centra, aktivna je i agencija usko specijalizovana za pronalaženje i zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova za naše klijente kao i pružanje specijalizovanih usluga iz domena ljudskih resursa.

DetaljnijeSACEN AD NOVI SAD
Narodnog fronta 53, 21000 Novi Sad
PIB 100460626
Mat. br. 08080992 tel. 0216365177
office@sacenad.com
Facebook

Detaljnije
Copyright © Sacen a.d. Novi Sad • Design: Massive